Responsive image

Seutuviikko kurssitarjotin 2018

Pelikehitys graafisella editorilla

----
Tavoite: Opiskelija tuntee pelikehitykseen liittyviä käsitteitä ja hallitsee opintojaksolla käytettävän graafisen pelikehityseditorin perusominaisuudet. Opiskelija pystyy itsenäisesti opiskelemaan kehitysvälineen ominaisuuksia syvällisemmin. Opiskelija pystyy tuottamaan yksinkertaisen pelin tai peliprototyypin graafista pelikehityseditoria käyttäen. Sisältö: - Pelikehityseditorin käyttöliittymä - Pelikehityseditorin tarjoamat toiminnot (mm. grafiikka, animaatiot, äänet, sovelluslogiikka) - Erilaisten pelien toteuttaminen pelikehityseditorilla - Esimerkkipohjien hyödyntäminen - Editorilla toteutettujen pelien julkaiseminen

Ajankohta
08.10.2018 - 12.10.2018
Ilmoittautumisaika
20.09.2018 08:00 - 26.09.2018 16:00
Opiskelijamäärä max.
25 Kurssi on täynnä.
Laajuus
2 op
Maksut
Tuotokset
Tarvikkeet, työ-/suojavaatteet ja kirjat
Muuta
ilmoittaudu kurssin www-sivujen kautta
Opettaja, yhteystiedot
Jarkko Immonen, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Paikka
Atk-luokka MA.A2.305, päärakennus, Koulutie 19, Jämsänkoski