Responsive image

Seutuviikko kurssitarjotin 2018

Seksuaaliterveyden edistäminen

----
Tavoite: Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen elämänkulussa, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hän osaa pohtia omaan seksuaalisuuteensa liittyviä asenteitaan, arvojaan ja rajojaan. Sisältö: Seksuaalisuuden ulottuvuudet, seksuaali-ja lisääntymisterveys (perhesuunnittelu, ehkäisy ja seksitaudit), seksuaalioikeudet. Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit, seksuaalinen kehitys, seksuaalinen moninaisuus sekä parisuhde. Turvataidot, seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Toteutus: 3 lähipäivää + kirjalliset tehtävät (ennakkotehtävänä opiskelija tutustuu Seksuaaliterveyden edistämisen toimintaohjelmaan – Edistä, ehkäise ja vaikuta (http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y), jokaisen kontaktipäivän jälkeen reflektiopäiväkirja päivän teemoista ja loppukoosteena opiskelija tuottaa kirjallisen tuotoksen teemasta: Miten edistän omaa seksuaaliterveyttäni elämänkulussa?

Ajankohta
08.10.2018 - 12.10.2018
Ilmoittautumisaika
20.09.2018 08:00 - 26.09.2018 16:00
Opiskelijamäärä max.
27 Kurssi on täynnä.
Laajuus
2 op
Maksut
Tuotokset
Tarvikkeet, työ-/suojavaatteet ja kirjat
Muuta
ilmoittaudu kurssin www-sivujen kautta
Opettaja, yhteystiedot
Riina Sahlman ja Heidi Pasonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Paikka
E1-rakennus, tiimiluokkatila MA.E1.139, Koulutie 12, Jämsänkoski